Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

17:33
2482 9ebb 500

crystlizing:

c r y s t l i z i n g

Reposted fromtosiaa tosiaa viaimpulsivee impulsivee
17:32
1354 ddac
Reposted fromamatore amatore viabadblood badblood
czylipapryczkaczili
17:31
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
czylipapryczkaczili
17:31
6350 f330
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
17:31
czylipapryczkaczili
17:30
Nie wybaczam.Nie wierzę w drugie, trzecie i dziesiąte szanse. jak ktoś raz Cię wydymał, zrobi to ponownie.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
czylipapryczkaczili
17:29
czylipapryczkaczili
17:29
4158 a3e9
Reposted fromkyte kyte viacarlie carlie
17:29
3206 d017
Reposted fromsarazation sarazation viacarlie carlie

May 25 2017

czylipapryczkaczili
22:29
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
Reposted fromnonecares nonecares viaimpulsivee impulsivee
22:29
7008 2c65 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaimpulsivee impulsivee
16:24
16:22
6242 43a9
Reposted fromLittleJack LittleJack viaimpulsivee impulsivee
czylipapryczkaczili
16:18
czylipapryczkaczili
16:16
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
czylipapryczkaczili
16:10
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!

May 21 2017

czylipapryczkaczili
21:24
Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Ślepnąc od świateł - Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viasiostry siostry
czylipapryczkaczili
21:06
21:05
1918 a748
czylipapryczkaczili
21:03
7243 aa4c 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl