Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

21:31
6426 8ebb 500
21:31
6445 a8fe 500
Reposted frombrumous brumous viabadblood badblood
czylipapryczkaczili
21:28
Stałem u progu dorosłości niedojrzały, zagubiony, odrzucony i miałem żal do samego siebie, iż wszystko co dobre mnie ominęło.
— Robert Gong
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y viashabbadoo shabbadoo
czylipapryczkaczili
21:28
5183 8447
Reposted fromEtnigos Etnigos viashabbadoo shabbadoo
czylipapryczkaczili
21:25
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
czylipapryczkaczili
21:25
I taką wodą być,
co otuli ciebie całą,
ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia.
I uspokoi każdy nerw,
zabawnie pomarszczy dłonie,
a kiedy zaśniesz wiernie będzie przy twym łóżku stać.
— Happysad, Taką wodą być
czylipapryczkaczili
21:24
To sformułowanie mnie urzeka: „Jeśli się okaże”. Nie martwię się, jak przejść przez most, zanim do niego nie dojdę. Taki stosunek do przyszłości sprawdza się we wszystkich sytuacjach. Nie ekscytuję się i nie obiecuję nie wiadomo czego, bo ktoś składa propozycje. Owszem, jestem zainteresowana, ale cieszyć się będę przy podpisywaniu umowy. I odwrotnie: ktoś mówi, że coś będzie źle, a ja na to: „To się okaże”. Będę się zastanawiać, co z tym złym zrobić, jak się naprawdę wydarzy. Nabiera się takiego stosunku do życia i do przyszłości w wyniku pracy rozwojowej. Pracy nad sobą. Warto to zrobić, ponieważ nasi rodzice, bliscy czy nauczyciele przekazali nam wiele lęków, w tym i o przyszłość. Spokój ducha i „okaże się” to jeden z wielu zysków pracy nad sobą. Nigdy nie wiadomo, z której strony te zyski przyjdą. Czasem z najmniej spodziewanej. Pociągamy nitkę z kłębka problemów z jednej strony, a z drugiej się rozwiązuje zupełnie nowy supeł. Jakimś sposobem były ze sobą splątane. Takie chwile pokazują, że wszystko dzieje się po coś. A przynajmniej, że rozwiązywanie jednej sprawy na pewno przyda się przy następnej. To są na początku momenty, potem pojawia się całokształt zachowań bez nerwów i stresu, bez strachu, obrażania się albo obrażania na krótko, odpuszczania. Przez to ileś energii się we mnie zwalnia. A na co? Na szczęście. Na dobre i zwyczajne życie.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
czylipapryczkaczili
21:23
8855 8c15
Reposted fromhaszek haszek viasatyra satyra
czylipapryczkaczili
21:21
4228 584d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
czylipapryczkaczili
21:19
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viabadblood badblood
czylipapryczkaczili
21:18
czylipapryczkaczili
21:17
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasatyra satyra
czylipapryczkaczili
21:15
Przepraszam, że piszę nie chcę przeszkadzać zastanawiam się tylko jak Ci bije moje serce.
— M .Goniewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viasiostry siostry
czylipapryczkaczili
21:15
6314 aa85 500
Reposted fromtfu tfu viasziiiz sziiiz
czylipapryczkaczili
21:15
czylipapryczkaczili
21:13
I don't wanna touch you too much baby
Cause making love to you might drive me crazy
— Def Leppard - Love Bites
Reposted frombezkonserwantow bezkonserwantow viasatyra satyra

February 10 2018

czylipapryczkaczili
23:53
czylipapryczkaczili
23:51
Nie wiem na co się piszę, ale się piszę.
— ;>
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
23:51

February 08 2018

23:28
5618 45a5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl