Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

czylipapryczkaczili
23:40
2565 e000
Reposted fromjethra jethra viatarczyn tarczyn
czylipapryczkaczili
23:40
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
23:40
czylipapryczkaczili
23:40
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viainyou inyou
czylipapryczkaczili
23:39
9677 08a8 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viainyou inyou
czylipapryczkaczili
23:39
8258 d0b2
Reposted fromkatalama katalama viainyou inyou

June 20 2017

czylipapryczkaczili
21:09
ODESZLI OD SIEBIE Z POWODU NIEUSTALEŃ
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko

Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
czylipapryczkaczili
21:08
3656 846e 500
M. Hłasko, Robotnicy
czylipapryczkaczili
21:08
czylipapryczkaczili
21:08

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viasatyra satyra
czylipapryczkaczili
21:07
Musi pani trochę zobojętnieć, uzbroić się psychicznie przeciwko zbyt silnym uczuciom.
— muszę
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viagreen-tea green-tea
czylipapryczkaczili
21:06
Reposted fromoll oll viagreen-tea green-tea
czylipapryczkaczili
21:05
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viasiostry siostry
czylipapryczkaczili
21:04
4261 6118
czylipapryczkaczili
21:03
7069 d035
Reposted fromkrzysk krzysk viasatyra satyra
21:01
9409 e8a6
Reposted fromamatore amatore viabadblood badblood
czylipapryczkaczili
20:57
7322 6d74 500
Ożeń się ze mną
Reposted bynysqui nysqui
czylipapryczkaczili
20:46
7299 e34b 500
Gdy prawie szczera przyjaciolka wysyla ci screeny swojej rozmowy z twoim facetem. Bezcenne.
czylipapryczkaczili
20:39
7294 59ee 500
Reposted byki-adi ki-adi
czylipapryczkaczili
20:38
7293 94ca 500
Reposted bynysquireverentiaaRoaraAvis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl