Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2020

22:41
9936 abfc 500
czylipapryczkaczili
22:40
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić  i jednocześnie wcale nie chcieć tego  z powrotem.
— Paulo Coelho
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
czylipapryczkaczili
22:40
6179 b28c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaimpulsivee impulsivee
czylipapryczkaczili
22:40
Znowu czuję się pomyłką. 
Reposted fromhrafn hrafn viaimpulsivee impulsivee
czylipapryczkaczili
22:40
Lubię być niezależny, ale kochałem należeć do ciebie.
— romans z diabłem
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpulsivee impulsivee
czylipapryczkaczili
22:39
Masz żyć na 100%, a nie tylko przeżyć. Podziwiać kolory świata, szum mórz i oceanów. Masz podróżować i rozmawiać. Poznawać ludzi, ich pasje i marzenia.
Życie jest za krótkie, by przejmować się problemami, na które nie masz wpływu. Czas, który został nam dany jest zbyt ulotny, by tracić go na tych, którzy nie dają Ci uśmiechu i szczęścia.
— Rafał Wicijowski
czylipapryczkaczili
22:38

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viaimpulsivee impulsivee
czylipapryczkaczili
22:37
Najgorszy seks w życiu? Gdy najpierw on musi Cię prosić, a później nie może.
— ...
czylipapryczkaczili
22:35
Powróciłam. To coś oznacza.
— Hi mała 😉
Reposted bypowidlolanzabellabella

June 28 2019

czylipapryczkaczili
21:51
5572 c35e
Reposted fromJakisproblem Jakisproblem viarawwwr rawwwr
czylipapryczkaczili
21:50
6167 4549 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viarawwwr rawwwr
czylipapryczkaczili
21:50
czylipapryczkaczili
21:49
czylipapryczkaczili
21:48
7575 aaee
Reposted fromtichga tichga viarawwwr rawwwr
czylipapryczkaczili
21:47
Reposted fromdreamadream dreamadream viarawwwr rawwwr
czylipapryczkaczili
21:44
Reposted fromszopkowa szopkowa viarawwwr rawwwr
czylipapryczkaczili
21:43
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viarawwwr rawwwr
czylipapryczkaczili
21:42
5132 b901
Reposted fromsoftboi softboi viarawwwr rawwwr
czylipapryczkaczili
21:41
3809 c980 500
Reposted fromtfu tfu viarawwwr rawwwr
czylipapryczkaczili
21:40
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...