Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2019

czylipapryczkaczili
21:51
5572 c35e
Reposted fromJakisproblem Jakisproblem viarawwwr rawwwr
czylipapryczkaczili
21:50
6167 4549 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viarawwwr rawwwr
czylipapryczkaczili
21:50
czylipapryczkaczili
21:49
czylipapryczkaczili
21:48
7575 aaee
Reposted fromtichga tichga viarawwwr rawwwr
czylipapryczkaczili
21:47
Reposted fromdreamadream dreamadream viarawwwr rawwwr
czylipapryczkaczili
21:44
Reposted fromszopkowa szopkowa viarawwwr rawwwr
czylipapryczkaczili
21:43
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viarawwwr rawwwr
czylipapryczkaczili
21:42
5132 b901
Reposted fromsoftboi softboi viarawwwr rawwwr
czylipapryczkaczili
21:41
3809 c980 500
Reposted fromtfu tfu viarawwwr rawwwr
czylipapryczkaczili
21:40
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate viarawwwr rawwwr
czylipapryczkaczili
21:39
9056 b4ec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarawwwr rawwwr
czylipapryczkaczili
21:39
1007 4424
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viarawwwr rawwwr
21:39
4655 3606 500

orangiah:

i’m really bad at talking about things but i have not been doing so great lately

Reposted fromtwice twice viarawwwr rawwwr

May 28 2018

20:29
Wiem, że lepiej spałoby mi się z Tobą
— (via ofensywnie)
czylipapryczkaczili
20:29
czylipapryczkaczili
20:22

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.

Tylko - jeśli Bóg pozwoli -
nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy (...) 

— Agnieszka Osiecka
20:22
czylipapryczkaczili
20:22
0352 905e
czylipapryczkaczili
20:22
2235 a43d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl